Restaurování

Restaurování Restaurování obrazů nebo soch je náročná práce. Musí se při ní uplatnit znalost výtvarných technik, chemie, ale také improvizace a užití netradičních postupů. Je-li obraz malován olejovými barvami, je postup čištění a opravy obrazu jednodušší, než při jiných malířských technikách – akvarel, tempera.

Na prvním místě stojí opatrnost, zkoušení, čím je obraz zašpiněn. Někdy to bývá kouř, případně dehet, jindy plíseň, nebo dokonce pozůstatky pobytu hmyzu či jiné havěti.

Vyčištěná malba pak již čeká jen na doplnění chybějících částí a novou malbu. Lakování přírodními nebo syntetickými laky uzavírá celou práci.

Oprava obrazu „volarské“ Stožecké Madony

Obraz byl objeven při opravě střechy starého volarského domu pod vrstvou suti a prachu. Plátno a malba byly poškozeny a přelámány. Autorem obrazubyl Franz Veits a jeho vročení ukazovalo na konec 19. století.

Obraz musel být v ateliéru nejprve vypnut do roviny a čištěn z lícu i rubu jemným mýdelným roztokem. Části malby ve zlomech však nebylo možno zachránit, nicméně nás čekalo překvapení – pod malbou pana Veitse se objevila starší malba. Obraz byl tedy jen částečně zakonzervován a uložen v depozitu.

Vše vyřešila kopie, která visí v postranní kapli kostela sv. Kateřiny ve Volarech.

Postup čištění obrazu. Rozdíl mezi původní znečištěnou malbou a již ošetřenou částí bývá překvapením. Z ponuré podvečerní krajiny se může stát slunečný den.

Obraz sv. Jana Nepomuckého v barokní kapličce na břehu Bezdrevského potoka v Sedlci u Českých Budějovic. Vlhké prostředí poškodilo malbu natolik, že musela být restaurována. Fixace původní a již očištěné malby zabrání opadávání kousků olejomalby – krakel. Následuje tmelení, broušení a doplnění chybějící malby. Speciální restaurátorský lak uzavře celou práci a ochrání ji před škodlivým UV zářením, oxydací barev i před mechanickým poškozením.

Druhý obraz svatého Jana Nepomuckého stojí nedaleko od prvního a stejně jako jeho soused je ochráncem Bezdrevského potoka, který protéká krajinou jihočeských Blat. Také on byl poškozen vlhkem, dokonce ve větší míře. Postup restaurování je stejný a také následná péče, tedy průběžné čištění a obnovování vrstvy laku čeká oba obrazy po dobu několika let.

Kaplička svatého Vojtěcha, zvaná také Dobrá Voda, stojí na okraji vsi Lštění v blízkosti barokního kostela zasvěceného stejnému patronu. Její příběh patří k věčným legendám šumavského kraje a najdete jej v kapitole „Příběhy“. Rozpadající se kaplička měla ve svém interiéru umístěn obraz s postavou Vojtěchovou a záhadným výjevem klečících mužů před jejím vchodem. S přáteli Helenkou a Radkem jsme obraz vynesli oknem, doslova z něj vyhnali pavouky a následovalo opatrné čištění a oprava malby. Dnes je kaplička opravena a její patron znovu žehná prosícím poutníkům.