Kaple a kapličky

Kapličky, křížky a Boží muka patřily do naší krajiny odedávna. Stávaly na rozcestích a křižovatkách polních cest, v místech, kde se stala nějaká událost, neštěstí nebo naopak zázračné zachránění, Sedláci nechávali často u svých polí vystavět kapličku na ochranu svého majetku a ta pak nesla jméno selského rodu. Prameny a studánky chránily kapličky zasvěcené Panně Marii, potoky a mosty pak ochraňoval svatý Jan z Nepomuku. Mnohé kapličky na Šumavě téměř zanikly, ale byly opraveny a dostaly zpět své patrony na nových obrazech.

V okolí Želnavy se nachází několik opravených kapliček. První z nich byla zasvěcena Panně Marii, ochránkyni pramenů a studánek a druhá svatému Jakubu Většímu, patronu cest a poutníků.

Plástovicích, v kraji jihočeských Blat stojí kaplička zasvěcená Nejsvětějšímu srdci Kristovu

Kaplička zasvěcená svatému Karlu Borromejskému na soukromém pozemku v Dolních Nakvasovicích.

V blízkosti zaniklé obce Dolní Světlé Hory byla obnovena kamenná Boží Muka, v jejichž kaplici je umístěn obraz Matky Boží. K obrazu se váže starý příběh.

Kaplička v blízkosti obce Slunečná, která prodělala dvě autohavárie a nakonec byla přestěhována na bezpečnější místo. Obraz klečícího Alberta Müllera vypráví starý příběh.

Z obce Cudrovice v blízkosti Volar nezbylo téměř nic, jen pár náhrobků a dvě zřícené kapličky neznámého zasvěcení. Nové obrazy v obnovených kapličkách nesou podobu Nejsvětějších srdcí Panny Marie a Ježíše Krista.